Verhuis

De oprichting van de nieuwe FOD zal ook fysiek zicht- en voelbaar zijn voor alle medewerkers. Niet alleen een nieuwe naam en een nieuw logo, maar ook een nieuwe werkomgeving voor veel medewerkers.

De nieuwe FOD

De krijtlijnen van de nieuwe organisatie werden reeds voorgesteld in de nota van de ministers en de staatssecretaris.

Personeel

In deze rubriek zal je informatie krijgen over alles wat te maken heeft met personeelszaken. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze rubriek verder worden uitgebreid.

Doppio er was eens...

Wat al even in de lucht hing, werd eind oktober 2017 uiteindelijk een feit. Toen kondigden onze ministers en staatssecretaris aan dat de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid terug samen een nieuwe organisatie zullen vormen. De FOD Sociale Bescherming was geboren.

De nieuwe FOD zal met gebundelde krachten op 1 juli 2019 op zijn eigen benen staan, maar nog voor deze datum zal de nieuwe organisatie al vorm krijgen. Zo zullen we ten laatste in de loop van september 2018 al fysiek samenzitten in de Finto.

Met Doppio wordt de weg naar 1 juli 2019 voorbereid en afgelegd. We kijken naar wat we goed doen; wat we nog beter kunnen … Zoals het bij alle lange trektochten het geval is, zullen de trots en voldoening des te groter zijn als de eindbestemming in zicht is!

Lees meer

Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.