Agenda

09/04/2018 - 09:00

De collega’s van de POD Maatschappelijke Integratie zitten in volle verhuis naar de Finance Tower. Op 4 september zijn alle verhuisdozen hopelijk uitgepakt en is iedereen geïnstalleerd op zijn verdieping.

10/09/2018 - 09:00

Op 9 oktober is het weer zo ver!

11/06/2018 - 13:00

De missie en visie van de nieuwe FOD Sociale Bescherming staan al op punt en er wordt volop gewerkt aan de omzetting van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen.

01/07/2019 - 12:00
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.