News Blog

05/12/2018

Op 7 januari 2019 organiseren de POD en de FOD samen een nieuwjaarsfeest. We zoeken nog collega’s om hen te interviewen voor een videoboodschap. Stel je ten laatste op vrijdag 7 december kandidaat om mee te doen.

21/11/2018

Een 30-tal collega’s kwam op 6 november samen om na te denken over de waarden van de FOD Sociale Bescherming. Ze onderzochten nieuwsgierig elkaars persoonlijke werkwaarden om daarna op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden.

10/10/2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond Expeditie Doppio 2 plaats. Hieronder kan je nog even terugblikken op het evenement dankzij de foto's en de beschikbare presentaties.

19/07/2018

In een ontspannen en constructieve sfeer hebben collega’s op 22 juni een eerste belangrijke aanzet van strategische doelstellingen bepaald voor de nieuwe FOD Sociale Bescherming. Het eerdere ontwerp van missie en visie werd vertaald en s

19/07/2018

Via de FOD Sociale Zekerheid (DG BESOC) sluit België internationale socialezekerheidsakkoordenaf met andere landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van Belgen in die landen en omgekeerd.

13/07/2018

In de loop van deze week vonden verschillende contacten plaats tussen de vertegenwoordigers van de drie betrokken ministers en de twee administraties met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord over de oprichting van de

25/06/2018

De werkzaamheden van de werkgroep Verhuis zijn in een stroomversnelling gekomen en de eindspurt is ingezet. Onlangs verhuisde de DG BESOC naar de 4e verdieping van de Finto.

 

25/06/2018

Een nieuwe FOD betekent heel wat praktische veranderingen, waaronder ook nieuwe mailadressen.

25/06/2018

Op 7 juni namen maar liefst 140 collega’s van de POD en de FOD deel aan Expeditie Doppio

 
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.