Toekomstige evenementen

Mon, 27/05/2019 - 13:30

Dit fenomeen van het niet-gebruiken door de rechthebbenden van de sociale rechten die toekomen, is een gemeenschappelijk fenomeen in de verschillende stelsels van sociale bescherming.

Tue, 04/06/2019 - 12:00

Heb je jezelf al eens afgevraagd of dat onze dienstverlening, projecten, … wel de juiste oplossingen bieden in een veranderende maatschappij ? Kan het misschien anders ?

Tue, 11/06/2019 - 12:00

De commissie kunstenaars, die deel uitmaakt van de FOD Sociale Zekerheid, bezorgt documenten aan kunstenaars die verband houden met hun sociaal statuut.

Tue, 08/10/2019 - 12:00

Anita Opfergelt (Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en stedelijke samenhang - POD MI) en Josée Goris (Dienst Internationale Betrekkingen - POD MI) zullen naar aanleiding van de 17e oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme

Tue, 05/11/2019 - 12:00

In een actuele context waarin het beleid inzake maatschappelijke integratie zich steeds meer aanpast aan de verschillende levenssituaties van de begunstigden, is het des te belangrijker om, met het oog op een "evidence based policy

Vorige Evenementen

Tue, 02/04/2019 - 12:00

Koen Stoffels (DG Personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid) geeft een uiteenzetting over parkeerkaarten en Handi2Park. Zijn middagatelier vindt plaats op dinsdag 2 april van 12 tot 14 uur in zaal Juntos (-2).

Tue, 12/03/2019 - 12:00

Josée Goris en Günther Mattheussens namen in november 2018 en in februari 2019 deel aan twee peer learnings in verband met het minimuminkomen op Europees niveau.  Telkens werd een zevental lidstaten van de EU samengebracht met de Europes

Thu, 28/02/2019 - 09:00

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid

Mon, 07/01/2019 - 12:00

Tue, 06/11/2018 - 13:00

De missie en visie van de nieuwe FOD Sociale Bescherming staan al op punt en er wordt volop gewerkt aan de omzetting van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen.

Tue, 09/10/2018 - 09:00

Op 9 oktober is het weer zo ver!

Tue, 04/09/2018 - 09:00

De collega’s van de POD Maatschappelijke Integratie zitten in volle verhuis naar de Finance Tower. Op 4 september zijn alle verhuisdozen hopelijk uitgepakt en is iedereen geïnstalleerd op zijn verdieping.

Thu, 23/08/2018 - 12:00

WANDELING van 12u15 tot 14u ontdek samen met enkele gidsen de buurt rond de Finto (inschrijven niet nodig – lunch niet inbegrepen / afspraak aan de voorkant van het gebouw)

 

Tue, 21/08/2018 - 14:00

VEILIGHEIDSBRIEFING van 14u tot 15u: alles wat je moet weten over het gebouw en de evacuatieprocedure (op +2P aan zaal Feliz)

Tue, 21/08/2018 - 12:15

Wandeling van 12u15 tot 14u ontdek samen met enkele gidsen de buurt rond de finto (inschrijven niet nodig – lunch niet inbegrepen / afspraak aan de voorkant van het gebouw)

 
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.