Toekomstige evenementen

Tue, 08/10/2019 - 12:00

Anita Opfergelt (Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en stedelijke samenhang - POD MI) en Josée Goris (Dienst Internationale Betrekkingen - POD MI) zullen naar aanleiding van de 17e oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme

Tue, 05/11/2019 - 12:00

In een actuele context waarin het beleid inzake maatschappelijke integratie zich steeds meer aanpast aan de verschillende levenssituaties van de begunstigden, is het des te belangrijker om, met het oog op een "evidence based policy

Vorige Evenementen

Thu, 13/06/2019 - 12:00

Hoe mijn team op een innoverende, efficiënte en verantwoordelijke manier leiden? Hoe zou ik aangestuurd willen worden door mijn diensthoofd? Hoe ver gaan wat autonomie betreft?

Tue, 11/06/2019 - 12:00

De commissie kunstenaars, die deel uitmaakt van de FOD Sociale Zekerheid, bezorgt documenten aan kunstenaars die verband houden met hun sociaal statuut.

Tue, 04/06/2019 - 12:00

Heb je jezelf al eens afgevraagd of dat onze dienstverlening, projecten, … wel de juiste oplossingen bieden in een veranderende maatschappij ? Kan het misschien anders ?

Mon, 27/05/2019 - 13:30

Dit fenomeen van het niet-gebruiken door de rechthebbenden van de sociale rechten die toekomen, is een gemeenschappelijk fenomeen in de verschillende stelsels van sociale bescherming.

Tue, 02/04/2019 - 12:00

Koen Stoffels (DG Personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid) geeft een uiteenzetting over parkeerkaarten en Handi2Park. Zijn middagatelier vindt plaats op dinsdag 2 april van 12 tot 14 uur in zaal Juntos (-2).

Tue, 12/03/2019 - 12:00

Josée Goris en Günther Mattheussens namen in november 2018 en in februari 2019 deel aan twee peer learnings in verband met het minimuminkomen op Europees niveau.  Telkens werd een zevental lidstaten van de EU samengebracht met de Europes

Thu, 28/02/2019 - 09:00

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid

Mon, 07/01/2019 - 12:00

Tue, 06/11/2018 - 13:00

De missie en visie van de nieuwe FOD Sociale Bescherming staan al op punt en er wordt volop gewerkt aan de omzetting van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen.

Tue, 09/10/2018 - 09:00

Op 9 oktober is het weer zo ver!
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.