De microgolfovens werden onlangs weggenomen en zullen niet opnieuw op de verdieping worden toegevoegd omwille van het feit dat : 

  • De huidige keukens en werkvloer niet voorzien zijn van voldoende ventilatie voor het gebruik van dergelijke toestellen.
  • Een cafetaria aanwezig is die voorzien is van microgolfovens
  • Ze na een meting ook de stralingsnormen overschrijden

De keukens worden in 2019 gerenoveerd.

De nieuwe mailadressen zullen pas gebruikt worden van zodra de nieuwe FOD is opgericht. Er zal nog getest worden of het mogelijk is om de mails die nog naar het oude mailadres worden gestuurd, automatisch door te sturen naar het nieuwe adres. 

Onze emailadressen zullen ook in kader van de nieuwe FOD Sociale Bescherming worden aangepast. Zowel @minsoc.fed.be als @mi-is.be verdwijnen en maken plaats voor een nieuwe domeinnaam. De werkgroepen ICT en Communicatie zullen later dit jaar een voorstel uitwerken.

De stuurgroep en de coördinatiewerkgroep werken momenteel de grote lijnen uit van de organisatiestructuur van de nieuwe FOD. Van zodra ze hiermee klaar zijn, zal het organogram meer in detail uitgewerkt worden.

Op 1 juli 2019 wordt de nieuwe FOD Sociale Bescherming een feit.

De ervaringsdeskundigen die tewerkgesteld zijn in de Finto krijgen een locker. Voor de ervaringsdeskundigen die gedetacheerd zijn naar andere FOD’s of andere instellingen wordt nog een oplossing gezocht. Voor deze groep zouden we bijvoorbeeld één of meerdere lockers beschikbaar stellen.

Een tussentijdse verhuis FINTO naar de 5e verdieping van de DG Zelfstandigen vóór het vertrek naar het RSVZ is niet gepland. Het hergebruik van de verdieping +2 Royal is voorzien na het vertrek van de DG Zelfstandigen.

Naast de persoonlijke locker op de verdieping zijn er op verdieping -1 enkel een aantal gemeenschappelijke lockers voorzien om tijdelijk kledij op te bergen. De fietsenberging zelf bevindt zich in de parkeergarage. De toekenning van de persoonlijke lockers gebeurt op het ogenblik van de verhuis naar de toegewezen verdieping in de FINTO.

In de parking van de Finto is er een afgesloten fietsenstalling. Er zijn ook douches vlakbij de parking op -1.
Er zijn een beperkt aantal lockers beschikbaar op -1 voor wie met de fiets komt of sport.
 

ICT-FM op -2 zal niet verhuizen, zij blijven waar ze nu zijn.

Aangezien we een nieuwe organisatie op poten aan het zetten zijn, zal er ook in de Finto een belangrijke verhuisbeweging plaatsvinden. In functie van het nieuwe organogram zal er een nieuwe indeling van de verdiepingen uitgewerkt worden door de werkgroep Verhuis.

De ontwerpteksten met betrekking tot de overgangsregeling van de mandaathouders worden momenteel voorbereid door de collega’s van de werkgroepen HR en Reglementering. Zodra deze teksten een definitieve vorm krijgen, zal erover gecommuniceerd worden.

De zalen en hun capaciteiten zijn beschreven op het intranet van de FOD Sociale Zekerheid. Deze kunnen via Outlook gereserveerd worden. Medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie kunnen nu al zalen reserveren voor vergaderingen die na 16 juli 2018 plaatsvinden. Een laptop die verbonden is met het netwerk van de FOD Sociale Zekerheid is ter beschikking gesteld via het secretariaat van de Voorzitter.

In de Finto is er op elke verdieping in de keuken of aan de coffee corner een waterfonteintje aanwezig.

De werkgroep Verhuis heeft akoestische panelen besteld die op de bureaus worden bevestigd. Deze zullen in verschillende kleuren beschikbaar zijn.
Een vraag stellen