De microgolfovens werden onlangs weggenomen en zullen niet opnieuw op de verdieping worden toegevoegd omwille van het feit dat : 

  • De huidige keukens en werkvloer niet voorzien zijn van voldoende ventilatie voor het gebruik van dergelijke toestellen.
  • Een cafetaria aanwezig is die voorzien is van microgolfovens
  • Ze na een meting ook de stralingsnormen overschrijden

De keukens worden in 2019 gerenoveerd.

De nieuwe mailadressen zullen pas gebruikt worden van zodra de nieuwe FOD is opgericht. Er zal nog getest worden of het mogelijk is om de mails die nog naar het oude mailadres worden gestuurd, automatisch door te sturen naar het nieuwe adres. 

Onze emailadressen zullen ook in kader van de nieuwe FOD Sociale Bescherming worden aangepast. Zowel @minsoc.fed.be als @mi-is.be verdwijnen en maken plaats voor een nieuwe domeinnaam. De werkgroepen ICT en Communicatie zullen later dit jaar een voorstel uitwerken.

De stuurgroep en de coördinatiewerkgroep werken momenteel de grote lijnen uit van de organisatiestructuur van de nieuwe FOD. Van zodra ze hiermee klaar zijn, zal het organogram meer in detail uitgewerkt worden.

Op 1 juli 2019 wordt de nieuwe FOD Sociale Bescherming een feit.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.