De ervaringsdeskundigen die tewerkgesteld zijn in de Finto krijgen een locker. Voor de ervaringsdeskundigen die gedetacheerd zijn naar andere FOD’s of andere instellingen wordt nog een oplossing gezocht. Voor deze groep zouden we bijvoorbeeld één of meerdere lockers beschikbaar stellen.

Een tussentijdse verhuis FINTO naar de 5e verdieping van de DG Zelfstandigen vóór het vertrek naar het RSVZ is niet gepland. Het hergebruik van de verdieping +2 Royal is voorzien na het vertrek van de DG Zelfstandigen.

Naast de persoonlijke locker op de verdieping zijn er op verdieping -1 enkel een aantal gemeenschappelijke lockers voorzien om tijdelijk kledij op te bergen. De fietsenberging zelf bevindt zich in de parkeergarage. De toekenning van de persoonlijke lockers gebeurt op het ogenblik van de verhuis naar de toegewezen verdieping in de FINTO.

In de parking van de Finto is er een afgesloten fietsenstalling. Er zijn ook douches vlakbij de parking op -1.
Er zijn een beperkt aantal lockers beschikbaar op -1 voor wie met de fiets komt of sport.
 

ICT-FM op -2 zal niet verhuizen, zij blijven waar ze nu zijn.

Aangezien we een nieuwe organisatie op poten aan het zetten zijn, zal er ook in de Finto een belangrijke verhuisbeweging plaatsvinden. In functie van het nieuwe organogram zal er een nieuwe indeling van de verdiepingen uitgewerkt worden door de werkgroep Verhuis.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.