News Blog

19/07/2018

In een ontspannen en constructieve sfeer hebben collega’s op 22 juni een eerste belangrijke aanzet van strategische doelstellingen bepaald voor de nieuwe FOD Sociale Bescherming. Het eerdere ontwerp van missie en visie werd vertaald en s

19/07/2018

Via de FOD Sociale Zekerheid (DG BESOC) sluit België internationale socialezekerheidsakkoordenaf met andere landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van Belgen in die landen en omgekeerd.

13/07/2018

In de loop van deze week vonden verschillende contacten plaats tussen de vertegenwoordigers van de drie betrokken ministers en de twee administraties met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord over de oprichting van de

25/06/2018

De werkzaamheden van de werkgroep Verhuis zijn in een stroomversnelling gekomen en de eindspurt is ingezet. Onlangs verhuisde de DG BESOC naar de 4e verdieping van de Finto.

 

25/06/2018

Een nieuwe FOD betekent heel wat praktische veranderingen, waaronder ook nieuwe mailadressen.

25/06/2018

Op 7 juni namen maar liefst 140 collega’s van de POD en de FOD deel aan Expeditie Doppio

 

25/06/2018

Voor de bouw van elk nieuw huis start een architect met het uittekenen van de fundamenten die de constructie zal dragen. Ook voor de FOD Sociale Bescherming is dit niet anders.

15/06/2018

Op donderdag 7 juni vond Expeditie Doppio plaats. Hieronder kan je nog even terugblikken op het evenement dankzij de foto's en de beschikbare presentaties.

 

De presentaties

24/04/2018

Het programmateam werd opgericht om

•       de coördinatie en communicatie tussen de werkgroepen te verhogen

20/04/2018

Tegen september nemen de collega’s van de POD hun intrek in de Finto. De werkgroep Verhuis is al een tijdje volop bezig om de indeling van de verschillende verdiepingen te herbekijken.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.