Moeten de huidige directeurs-generaal opnieuw solliciteren via Selor om dezelfde functie uit te oefenen in de nieuwe FOD?

De ontwerpteksten met betrekking tot de overgangsregeling van de mandaathouders worden momenteel voorbereid door de collega’s van de werkgroepen HR en Reglementering. Zodra deze teksten een definitieve vorm krijgen, zal erover gecommuniceerd worden.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.