Projecten

We blijven niet bij de pakken zitten en gaan - waar mogelijk - verder met de volgende resultaten van het gezamenlijke seminarie van november 2018: 

  • De harmonisatie van sociale prestaties en de verbetering van de toegang tot sociale prestaties en hun afgeleide rechten
  • De ontwikkeling van een netwerkorganisatie samen met de partners
  • De uitbouw van een ‘innovation lab’

Op basis van deze ambities is het coördinatiecomité het eens geraakt om 3 gezamenlijke projecten te lanceren die voor onze beide organisaties prioritair en toonaangevend zijn. Deze zijn:

Project 1

Inventarisatie van bestaande initiatieven rond de Non-take-up van sociale rechten en bepalen van concrete acties, met als sponsor Alexandre Lesiw

Project 2

Het ontwikkelen van competenties om te kunnen evolueren naar een netwerkorganisatie, met als sponsor Peter Samyn.

Project 3

Evaluatie van het handvest van de sociaal verzekerde en voorstelling van aanpassingen, met als sponsor André Gubbels.

De sponsors verfijnen op dit moment samen met de MOB de scope van hun projecten en zullen op basis daarvan onze medewerkers oproepen om deel te nemen aan een (of meerdere) van deze projecten. De voortgang hiervan alsook andere werkzaamheden zal je kunnen opvolgen op de Doppio website en in de nieuwsbrief.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.