Vlot van en naar de Finto

Na een succesvol proefproject binnen stafdiensten van de FOD Sociale Zekerheid met MOBIB-herlaadkaarten, werd beslist dit systeem ook in te voeren voor alle collega’s van de FOD Sociale Zekerheid alsook de POD Maatschappelijke Integratie.

 

Met deze kaart neem je elke bus, tram of metro van de MIVB/STIB. Je krijgt bij de start een basis aantal trajecten op jouw mobib-kaart en deze wordt automatisch herladen in functie van jouw reële verbruik. De ritten zelf blijven onbeperkt geldig.

 

Vanaf wanneer?

 

Het gebruik van de MOBIB-herlaadkaart zal geleidelijk worden ingevoerd voor de verschillende afdelingen van de FOD Sociale Zekerheid. Voor de collega’s van de POD Maatschappelijke Integratie zal dit op het moment van hun verhuis gebeuren.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.