Expeditie Doppio

07/06/2018 - 09:00 to 15:00

Op 7 juni vindt "Expeditie Doppio" plaats! Deze ontdekkingsdag in de Finto staat in het teken van thema's die de FOD Sociale Bescherming zal behandelen.

Verschillende collega-sprekers nemen gedurende de hele dag enkele thematische infosessies voor hun rekening. Ook is er tijd uitgetrokken voor discussie over het ontwerp van de missie en visie van deze nieuwe organisatie. De informatiesessies zullen kort en uiteraard met het nodige enthousiasme worden gebracht. Deze ontmoetingen zijn een uitstekend moment om ook kennis te maken met je nieuwe collega's.  Broodjes worden voorzien tijdens de pauze. Wacht echter niet te lang om je in te schrijven. Je hebt tijd tot maandag 4 juni (10u). Het programma vind je hieronder.

 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier

 

Programma

 • 9:00-9:30 Onthaal

 

 • 9:30-10:00 Keuze uit :
  • Missie en Visie FOD Sociale Bescherming (sessie 1)
   Leden van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid brengen samen een voorstel van een nieuwe visie en missie van de FOD Sociale Bescherming. Er is extra tijd uitgetrokken voor discussie en debat. (Deze sessie zal 1 uurtje in beslag nemen en doorlopen in het volgende tijdsblok).
  • Aanvragen DG HAN, een sociaal proces: van 20 blz papier, naar 20 minuten aandacht
   In juli 2016 werd de aanvraagprocedure bij de DG Personen met een Handicap volledig herzien. Een intake vormt nu de basis voor de aanvraag. Waar de aanvrager vroeger geconfronteerd werd met een berg in te vullen papieren, wordt hij nu door de aanvraag begeleid. Deze totaal nieuwe aanpak leidt er toe dat onze maatschappelijk werkers nog nauwer samen werken met onze bevoorrechte partners: mutualiteiten en OCMW's.
  • Het Recht op Maatschappelijke Integratie en Maatschappelijke Dienstverlening
   Een persoon verblijft in België en beschikt niet over voldoende inkomsten. Zij kan vragen om het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening te genieten. Het OCMW zal zijn aanvraag onderzoeken en een beslissing nemen. Wat is Maatschappelijke dienstverlening? Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening? Het antwoord op deze en andere vragen zal worden gegeven tijdens deze workshop. Dit is een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de fundamentele rechten. Wij verwachten jullie talrijk!

 

 • 10:00-10:30 Keuze uit:
  • Missie en Visie FOD Sociale Bescherming (vervolg van sessie 1)
   Leden van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid brengen de nieuwe visie en missie van de FOD Sociale Bescherming. (Deze sessie is het vervolg van het voorafgaande tijdsblok).
  • Welk sociaal statuut voor de Deliveroo-koeriers ? Standpunt van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
   De grenzen tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige vervagen steeds meer. Er ontstaan nieuwe arbeidsvormen, met gevolgen voor de sociale bescherming van het individu. De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie heeft zich onlangs uitgesproken over de relatie tussen twee koeriers en het Deliveroo-platform. Deze besluiten wijzen op de oplossingen die de regelgeving biedt voor atypische banen, maar ook op de beperkingen ervan.
  • Housing First en Dakloosheid

   Hoewel het onmogelijk is om er een cijfer op te plakken, komt dakloosheid nog te vaak voor in onze steden. Bepaalde maatregelen spelen in op de dringendheid, zeker in de winterperiode, andere zijn meer structureel. In 2014 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen om de samenwerking te intensiveren. De Federale Staat steekt een handje toe met een tweedelijnscentrum te laten openen. "Housing First" is een structurele maatregel. Dit experiment gaat uit van het principe dat huisvesting een fundamenteel recht is. Housing First stelt een onmiddellijke toegang voor tot huisvesting, zonder tussenstappen. Een echte uitdaging, aangezien de daklozen zeer vaak geconfronteerd worden met problemen inzake geestelijke gezondheid en verschillende verslavingen. En dat werkt! 

 

 • 10:30-11:00: Pauze

 

 • 11:00-11:30 Keuze uit:

  • Missie en Visie FOD Sociale Bescherming (sessie 2)
   Leden van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid brengen de nieuwe visie en missie van de FOD Sociale Bescherming. (Deze sessie zal 1 uurtje in beslag nemen en doorlopen in het volgende tijdsblok).
  • Aanvragen DG HAN, een sociaal proces: van 20 blz papier, naar 20 minuten aandacht
   In juli 2016 werd de aanvraagprocedure bij de DG Personen met een Handicap volledig herzien. Een intake vormt nu de basis voor de aanvraag. Waar de aanvrager vroeger geconfronteerd werd met een berg in te vullen papieren, wordt hij nu door de aanvraag begeleid. Deze totaal nieuwe aanpak leidt er toe dat onze maatschappelijk werkers nog nauwer samen werken met onze bevoorrechte partners: mutualiteiten en OCMW's.
  • Voedselhulp binnen het beleid van maatschappelijke integratie​

   Sinds 2014 beheert de POD MI het Europees fonds voor de meest behoeftigen (FEAD). Jaarlijks maken meer dan 300.000 inwoners gebruik van deze voedselhulp en meer dan 6.000.000 ton voedsel wordt verspreid over het land. Deze broodnodige hulpverlening is een cofinanciering tussen België en de Europese Unie die samen 75 miljoen euro hebben vrijgemaakt voor de periode 2014-2020. Hoe kopen we het voedsel aan? Hoe wordt de aangeboden voeding geselecteerd? Hoe komt deze hulp tot bij de eindgebruiker? We leggen het je graag uit op Expeditie Doppio.

 

 • 11:30-12:00 Keuze uit:
  • Missie en Visie FOD Sociale Bescherming (vervolg van sessie 2)
   Leden van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid brengen de nieuwe visie en missie van de FOD Sociale Bescherming. (Deze sessie is het vervolg van het voorafgaande tijdsblok).
  • De krachten bundelen! Regionale teams om zo dicht mogelijk bij de persoon met een handicap te staan. 

   Binnen de DG Personen met een handicap wordt met regionale teams gewerkt die verantwoordelijk zijn voor de (aan)vragen van burgers uit een bepaald gebied. Ondersteuners, experten in dossierbehandeling, dokters, medisch ondersteuners, maatschappelijk werkers, ... ze maken allemaal deel uit van één en hetzelfde team en zijn dus samen verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de burger. We geven je een korte inkijk in hoe zo'n team werkt en voor welke uitdagingen ze elke dag opnieuw staan.

  • Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ter verbetering van de toegankelijkheid van de federale overheidsdiensten
   Het doel van de dienst ervaringsdeskundigen is om de toegang tot de sociale grondrechten te faciliteren voor elke burger. De voornaamste hefboom om een positieve verandering teweeg te brengen op vlak van toegankelijkheid van de federale diensten, is het integreren van het standpunt van mensen die in armoede en sociale uitsluiting geleefd hebben. Vanuit de dienst worden ervaringsdeskundigen gedetacheerd naar federale partnerdiensten. Aan de basis van de methodologie ligt het principe van co-constructie tussen de coördinatiecel van de dienst, de ervaringsdeskundigen en de partnerdiensten.

 

 • 12:00-13:30: Lunchpauze

 

 • 13:30-14:00 Keuze uit:
  • Themaboek “Armoede en handicap”: samenwerken aan het eerste onderzoeksrapport van de FOD Sociale Bescherming
   In april 2018 ging het gemeenschappelijke project “Themaboek Armoede en handicap” van start. Collega’s van de FOD en de POD bundelen hun krachten om dit onderzoeksrapport te realiseren. Volgende vragen zullen aan bod komen in het rapport: Wat is een handicap? Wat is de sociaal-economische positie van een persoon met een handicap? Hoe is de situatie van kinderen met een handicap die opgroeien in armoede? Enz.
  • Welk sociaal statuut voor de Deliveroo-koeriers ? Standpunt van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
   De grenzen tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige vervagen steeds meer. Er ontstaan nieuwe arbeidsvormen, met gevolgen voor de sociale bescherming van het individu. De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie heeft zich onlangs uitgesproken over de relatie tussen twee koeriers en het Deliveroo-platform. Deze besluiten wijzen op de oplossingen die de regelgeving biedt voor atypische banen, maar ook op de beperkingen ervan.

  • Voedselhulp binnen het beleid van maatschappelijke integratie​

   Sinds 2014 beheert de POD MI het Europees fonds voor de meest behoeftigen (FEAD). Jaarlijks maken meer dan 300.000 inwoners gebruik van deze voedselhulp en meer dan 6.000.000 ton voedsel wordt verspreid over het land. Deze broodnodige hulpverlening is een cofinanciering tussen België en de Europese Unie die samen 75 miljoen euro hebben vrijgemaakt voor de periode 2014-2020. Hoe kopen we het voedsel aan? Hoe wordt de aangeboden voeding geselecteerd? Hoe komt deze hulp tot bij de eindgebruiker? We leggen het je graag uit op Expeditie Doppio.

  • Het Recht op Maatschappelijke Integratie en Maatschappelijke Dienstverlening

   Een persoon verblijft in België en beschikt niet over voldoende inkomsten. Zij kan vragen om het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening te genieten. Het OCMW zal zijn aanvraag onderzoeken en een beslissing nemen. Wat is Maatschappelijke dienstverlening? Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening? Het antwoord op deze en andere vragen zal worden gegeven tijdens deze workshop. Dit is een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de fundamentele rechten. Wij verwachten jullie talrijk!

 

 • 14:00-14:30 Keuze uit:

  • Themaboek “Armoede en handicap”: samenwerken aan het eerste onderzoeksrapport van de FOD Sociale Bescherming
   In april 2018 ging het gemeenschappelijke project “Themaboek Armoede en handicap” van start. Collega’s van de FOD en de POD bundelen hun krachten om dit onderzoeksrapport te realiseren. Volgende vragen zullen aan bod komen in het rapport: Wat is een handicap? Wat is de sociaal-economische positie van een persoon met een handicap? Hoe is de situatie van kinderen met een handicap die opgroeien in armoede? Enz.

  • De krachten bundelen! Regionale teams om zo dicht mogelijk bij de persoon met een handicap te staan.
   Binnen de DG Personen met een handicap wordt met regionale teams gewerkt die verantwoordelijk zijn voor de (aan)vragen van burgers uit een bepaald gebied. Ondersteuners, experten in dossierbehandeling, dokters, medisch ondersteuners, maatschappelijk werkers, ... ze maken allemaal deel uit van één en hetzelfde team en zijn dus samen verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de burger. We geven je een korte inkijk in hoe zo'n team werkt en voor welke uitdagingen ze elke dag opnieuw staan. 

  • Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ter verbetering van de toegankelijkheid van de federale overheidsdiensten
   Het doel van de dienst ervaringsdeskundigen is om de toegang tot de sociale grondrechten te faciliteren voor elke burger. De voornaamste hefboom om een positieve verandering teweeg te brengen op vlak van toegankelijkheid van de federale diensten, is het integreren van het standpunt van mensen die in armoede en sociale uitsluiting geleefd hebben. Vanuit de dienst worden ervaringsdeskundigen gedetacheerd naar federale partnerdiensten. Aan de basis van de methodologie ligt het principe van co-constructie tussen de coördinatiecel van de dienst, de ervaringsdeskundigen en de partnerdiensten.

  • Housing First en Dakloosheid

   Hoewel het onmogelijk is om er een cijfer op te plakken, komt dakloosheid nog te vaak voor in onze steden. Bepaalde maatregelen spelen in op de dringendheid, zeker in de winterperiode, andere zijn meer structureel. In 2014 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen om de samenwerking te intensiveren. De Federale Staat steekt een handje toe met een tweedelijnscentrum te laten openen. "Housing First" is een structurele maatregel. Dit experiment gaat uit van het principe dat huisvesting een fundamenteel recht is. Housing First stelt een onmiddellijke toegang voor tot huisvesting, zonder tussenstappen. Een echte uitdaging, aangezien de daklozen zeer vaak geconfronteerd worden met problemen inzake geestelijke gezondheid en verschillende verslavingen. En dat werkt! 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.