Een nieuwe FOD, een nieuwe structuur...

Voor de bouw van elk nieuw huis start een architect met het uittekenen van de fundamenten die de constructie zal dragen. Ook voor de FOD Sociale Bescherming is dit niet anders. In het voorliggend plan zal de nieuwe FOD Sociale Bescherming uit 3 DG's bestaan, namelijk: de DG Sociaal Beleid, de DG Maatschappelijke Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en de DG Personen met een Handicap. Daarnaast vormen de ondersteunende diensten een bijkomend coherent geheel.

 

Om de ontwikkeling van de beleidsvoorbereiding en de transversaliteit van het beleid binnen de FOD Sociale Bescherming te garanderen, werd er een overlegstructuur gecreëerd die voorlopig de naam "Overleg- en Coördinatieplatform Sociale Bescherming" krijgt.

 
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.