Een project : Coming2Belgium en Leaving Belgium

Via de FOD Sociale Zekerheid (DG BESOC) sluit België internationale socialezekerheidsakkoordenaf met andere landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van Belgen in die landen en omgekeerd. Een overzicht van de internationale akkoorden vind je op de website van de FOD.

De praktische toepassing van deze overeenkomsten zijn de online diensten Coming2BelgiumenLeaving Belgium,  die je kan terugvinden op het portaal van de sociale zekerheid:

 

  • Coming2Belgium: praktische informatie als je in België komt werken, wonen, studeren, van je pensioen genieten,... of als je terugkeert naar België nadat je naar het buitenland was verhuisd om er te wonen, te werken, te studeren, van je pensioen te genieten, …
  • Leaving Belgium: informatie over je rechten op Belgischesociale zekerheid in het buitenland.

In de praktijk stellen velen zich de vraag hoe het bijvoorbeeld met hun pensioen zal gesteld zijn als ze naar Spanje of Thailand emigreren. In de applicaties Comin2Belgium  en Leaving Belgium kan je jouw situatie selecteren (werknemer, zelfstandige, gepensioneerd, ...), het land waar je naar vertrekt en de specifieke informatie die je wil krijgen (pensioen, ziekteverzekering, ...). Dat geldt zowel voor Belgen die ons land verlaten (Leaving Belgium) als voor buitenlanders die zich in België willen vestigen (Coming2Belgium).         
De toepassing Leaving Belgium bestaat nu ongeveer 8 jaar. De toepassing Coming2Belgium bestaat sinds eind 2011.

De FOD (DG BESOC) heeft de architectuurvan deze tools ontwikkeld (alle mogelijke situaties en combinaties met de daarbij horende fiches) terwijl de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) de concrete inhoud van de fiches voor hun rekening nemen. Dit is dan ook een unieke samenwerking tussen de FOD en de Pensioendienst, het RIZIV, de RVA, FEDRIS, de RJV, de Hulpkas Zeevarenden, de RSZ, de RSVZ, ...

Uit de statistieken blijkt dat de tool veel geraadpleegd wordt (gemiddeld 7.000 bezoeken per maand voor Leaving). Tijdens de vakanties zijn er vaak pieken omdat de tool ook gebruikt wordt door toeristen. Dat is echter niet de bedoeling, wanthet gaat uitsluitend om langdurig verblijf. Hoewel het een tool is voor de burger, gebruiken professionals hem vaker: advocaten, sociaal secretariaten, ambassades, enz.

Ondertussen is er een enorme kennis opgebouwd over de verschillende internationale akkoorden die onmisbaar is als er nieuwe akkoorden worden onderhandeld. De concrete toepassing en vertaling naar de tools Coming & Leaving blijft daarom een voortdurende uitdaging voor alle betrokken partners! 

Coming2Belgium  

Leaving Belgium
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.