Samen werken we aan strategische doelstellingen van de nieuwe FOD Sociale Bescherming !

In een ontspannen en constructieve sfeer hebben collega’s op 22 juni een eerste belangrijke aanzet van strategische doelstellingen bepaald voor de nieuwe FOD Sociale Bescherming. Het eerdere ontwerp van missie en visie werd vertaald en samengevat in 6 inspirerende uitdagingen.

Het gaat om een combinatie van positionering van de FOD Sociale Bescherming als netwerkorganisatie, inzake beleidscapaciteit en ten aanzien van haar gebruikers enerzijds, en van haar ontwikkeling als werkgever, inzake dienstverlening en kennismanagement anderzijds.

Jullie vinden hieronder de volledige uitgeschreven strategische doelstellingen in detail terug.

In een volgende fase gaan kleine gemengde werkgroepen aan de slag om dit verder te operationaliseren in een aantal transversale projecten, die deel zullen uitmaken van de beheersovereenkomst van de nieuwe FOD Sociale Bescherming.

Strategische doelstellingen:

1. De FOD Sociale Bescherming wil een verbindend “center of excellence” zijn, met en voor de actoren van de sociale bescherming, in België en internationaal. De FOD organiseert zich in een netwerk door middel van een participatieve aanpak.

 

2. Op basis van haar expertise, ervaring en objectieve analyses zorgt de FOD Sociale Bescherming voor de transversale voorbereiding, opvolging en evaluatie van het beleid inzake sociale bescherming door in te spelen op de toekomstige noden van de samenleving.

 

3. De FOD Sociale Bescherming verzekert de toekenning van sociale voordelen die het best aangepast zijn aan de behoeften van de gebruikers van de diensten van sociale zekerheid en sociale bijstand, door middel van een globale aanpak op basis van een geïndividualiseerde analyse.

 

4. De FOD Sociale Bescherming wil zich profileren als een  participatieve, waardengedreven en duurzame organisatie en investeert als aantrekkelijke werkgever in het welzijn en de ontwikkeling van haar medewerkers.

 

5. De FOD Sociale Bescherming is een wendbare en klantgerichte organisatie waarvan de werking gekenmerkt wordt door een innovatieve, efficiënte en resultaatgerichte dienstverlening.

 

6. Als kenniscentrum en lerende organisatie volgt de FOD Sociale Bescherming het gehele domein van de sociale bescherming actief op, en structureert, verrijkt en deelt haar kennis en inzichten op toegankelijke wijze.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.