Expeditie Doppio 2

09/10/2018 - 09:00 to 14:00

Op 9 oktober is het weer zo ver! Na een eerste succesvolle editie van Expeditie Doppio is het nu de hoogste tijd voor het vervolg! Wil je graag iets meer weten over de Governance van de Sociale Zekerheid? Wil je ontdekken wat zowel de POD MI als de FOD SZ in China vertelden over de sociale zekerheid en het minimuminkomen in België? Of wil je graag weten welke strategische doelstelling we voor de nieuwe FOD Sociale Bescherming in petto hebben? Schrijf je dan in voor Expeditie Doppio 2 op 9 oktober.

 

Inschrijven kan via deze link.

Programma

 • 9:00-9:30 Onthaal met koffie
 • 9:30-10:00 Keuze uit:
  • Leaving Belgium en Coming2Belgium
  • MISTATIS: De barometer voor maatschappelijke integratie
  • Op missie naar China
 • 10:00-10:30 Keuze uit:
  • Governance van de sociale zekerheid
  • Energiefondsen
  • Sterk Netwerk
  • Sociale Activering
 • 10:30-11:00 : Koffiepauze

Vervolgens twee opties:

 • 11:00-12:00 : Debat over de nieuwe strategische doelstelling

OF

 • 11:00-11:30 keuze uit:
  • MISTATIS: De barometer voor maatschappelijke integratie
 • 11:30-12:00 keuze uit:
  • Sterk Netwerk
  • Energiefondsen

 

 • 12:00-13:00: Lunch

Vervolgens twee opties:

 • 13:00-14:00 : Debat over de nieuwe strategische doelstelling

OF

 • 13:00-13:30 keuze uit:
  • Leaving Belgium en Coming2Belgium
  • Sociale Activering
 • 13:30-14:00 keuze uit:
  • Op Missie naar China
  • Governance van de sociale zekerheid
  • Take project

Inschrijven kan via deze link

De onderwerpen

Samen vorm geven aan de nieuwe FOD Sociale Bescherming: 6 strategische doelstelling

In een ontspannen en constructieve sfeer hebben collega’s op 22 juni een eerste belangrijke aanzet van strategische doelstellingen bepaald voor de nieuwe FOD Sociale Bescherming. Het eerdere ontwerp van missie en visie werd vertaald en samengevat in 6 inspirerende uitdagingen. Het gaat om een combinatie van positionering van de FOD Sociale Bescherming als netwerkorganisatie, inzake beleidscapaciteit en ten aanzien van haar gebruikers enerzijds, en van haar ontwikkeling als werkgever, inzake dienstverlening en kennismanagement anderzijds. Wil je graag iets meer weten? Kom dan zeker luisteren en treedt met Alexandre, Peter, Pierre-Yves, Bernard en André in debat!

MISTATIS: De barometer voor maatschappelijke Integratie

De barometer voor maatschappelijke integratie omvat een schat aan informatie over de evolutie van het personen die dankzij het OCMW geholpen worden. De barometer met codenaam MISTATIS past in het opendatabeleid van de organisatie. Ze is gebaseerd op cijfers over aanvragen tot terugbetaling die OCMW’s maandelijks aan de POD MI richten. Je vindt er antwoorden op vragen zoals: “Hoe evolueert het aantal leefloners in jouw (buur)gemeente? Hoeveel leefloners hebben reeds een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) getekend?” En nog zo veel meer! De barometer bevat een schat aan informatie op nationaal, regionaal, provinciaal en lokaal niveau.

Leaving Belgium en Coming2Belgium

Welke rechten op Belgische sociale zekerheid heb je als je in het buitenland gaat leven, werken, studeren of van je pensioen genieten? En hoe zit het als je na een tijdje terug naar België komt? Van welke sociale rechten kunnen buitenlanders genieten als ze in België komen wonen, werken, studeren?  Via de websites Leaving Belgium en Coming2Belgium vindt je snel alle informatie. Kom ontdekken hoe het project tot stand kwam, welk succes het heeft, enz.

Sociale Activering

Denk je aan ‘activering’, dan denk je wellicht aan een politiek beleid om zoveel mogelijk steungerechtigden zo snel mogelijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Echter, niet iedereen die gerechtigd is op bijstand van het OCMW, kan op korte of middellange termijn tewerkgesteld worden. Verschillende redenen kunnen hier aan de basis liggen: ziekte, huisvestingsproblemen, gebrek aan kinderopvang, scholingsniveau of het niet machtig zijn van het Nederlands of het Frans.

Om de maatschappelijke integratie en het deel uitmaken van de samenleving van alle gerechtigden te vergroten, nemen OCMW’s allerlei initiatieven met betrekking tot sociale activering. Het doel van de sociale activering is enerzijds om de sociale participatie te vergroten en anderzijds de eenzaamheid te bestrijden door deel te nemen aan sociaal nuttige activiteiten. Deze kunnen als een doel op zich worden vooropgesteld, als een eerste stap in een socio-professioneel inschakelingsproject, of als een eerste stap naar een (her)tewerkstelling. Ook benieuwd hoe sociale activering vanuit de federale overheid wordt ondersteund? Schrijf je dan in voor deze workshop.

Governance van de sociale zekerheid

‘Governance’ is een wazig concept dat vaak meer vragen dan antwoorden oproept. Nochtans is de FOD Sociale Zekerheid op dit vlak verbonden met het netwerk van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) die de sociale zekerheid vormgeven. Wat wordt er nu precies verstaan onder governance? Hoe ziet dit er concreet uit? Wat is het nut hiervan? Welke rol(len) speelt de FOD Sociale Zekerheid? Hoe passen de regeringscommissarissen in dit plaatje? Het wijze antwoord op deze en andere vragen wordt jullie graag aangeboden tijdens Expeditie Doppio.

TAKE-project

Het TAKE-project is een langlopend Belgisch onderzoeksproject dat de oorzaken onderzoekt van het niet aanvragen van sociale uitkeringen en tegemoetkomingen waarop iemand recht heeft, ook wel non-take up (NTU) genoemd. De focus ligt op een inschatting van de grootte van het probleem van non-take up, de onderliggende factoren en mogelijke bijsturende beleidsmaatregelen.  Tijdens Expeditie Doppio krijgen jullie de gelegenheid om kennis te maken met een aantal bevindingen en resultaten van dit waardevol project.

Op missie naar China

Het “EU-CHINA Social Protection Reform Project” ging van start in december 2014. Het doel van het project is om de Chinese Volksrepubliek bij te staan in haar betrachtingen om het Chinese sociale zekerheidssysteem te verbeteren en de dekkingsgraad ervan te verbeteren. Daartoe delen, naast België, ook Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en de Tsjechische republiek hun expertise op vlak van sociale zekerheid met China. Kom het Chinese sociale zekerheidssysteem ontdekken en hoe zowel de POD Maatschappelijke Integratie als de FOD Sociale Zekerheid er aan hebben bijgedragen.

Sterk netwerk

Aan de hand van de geboorte van statuut student-zelfstandige op 1 januari 2017 wordt beknopt toegelicht hoe de FOD Sociale Zekerheid beleid mee vorm geeft, vanaf het ontstaan van een idee tot en met de nazorg van de invulling ervan.  Vanzelfsprekend worden hiervoor constructieve relaties met een ruim scala aan actoren in een uitgebreid netwerk alsook een aantal middelen ingezet.  Altijd al benieuwd geweest naar de mogelijke manieren waarop nieuw beleid tot stand kan komen? Dan is inschrijven de boodschap.

Energiefondsen

De winter voelt koud en kil. De temperatuur daalt. De kosten voor het huis warm te houden lopen op. Niet iedereen kan de facturen blijven betalen. Tijdens deze sessie willen je graag wegwijs maken in de energiefondsen, meer bepaald: het sociaal tarief gas en electriciteit, het sociaal stookoliefonds en het fonds gas en elektriciteit.

 

Inschrijven kan via deze link
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.