Doppio - want samen vormen we een sterkere versie van onszelf

Het coördinatiecomité Doppio heeft de impact van de huidige politieke situatie op het plan van de integratie van POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid onderzocht. De gezamenlijke en realistische conclusie is dat een integratie in 2019 sowieso weinig haalbaar lijkt.

Het feit dat alle huidige bevoegde ministers de intentie en de meerwaarde blijven onderschrijven biedt evenmin uitsluitsel over de verdere toekomst. Die ligt in handen van de volgende regering. 

In deze context wensen beide organisaties wel – waar mogelijk – het begin van constructieve samenwerking voort te zetten.

Volgende afspraken werden gemaakt:

  • inhoudelijk blijven beide organisaties de krachten bundelen, in de vaste overtuiging dat onze respectievelijke netwerken en stakeholders hier de vruchten van kunnen plukken
  • de denkoefeningen over en de realisatie van een aantal externe strategische doelstellingen worden gevaloriseerd d.m.v. het lanceren van gezamenlijke projecten (bv. non take up, betere toegang tot sociale bescherming, netwerken, …)
  • voor een optimale organisatie van het logistiek aspect van het feitelijk samenwonen worden de inspanningen verdergezet
  • de andere ondersteunende diensten worden verder gestimuleerd om samen te werken voor een aantal operationele aspecten 
  • de werkzaamheden van de verschillende Doppio-werkgroepen worden on hold gezet
  • Doppio wordt het kanaal om gezamenlijk initiatieven te (blijven) nemen en in de kijker te zetten 

Het coördinatiecomité blijft maandelijks samenkomen voor de opvolging van deze afspraken en onderlinge uitwisseling.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.