Het 3e Federaal Plan Armoede: wat kunnen we er uit leren?

08/10/2019 - 12:00 to 14:00

Anita Opfergelt (Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en stedelijke samenhang - POD MI) en Josée Goris (Dienst Internationale Betrekkingen - POD MI) zullen naar aanleiding van de 17e oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, een evaluatie van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding voorstellen. Dit plan dat in 2019 ten einde loopt, bepaalt dat op het einde van de legislatuur een eindrapport zal worden opgesteld dat de basis zal vormen voor een evaluatie van dit federaal plan.

Omdat mensen in armoede moeilijkheden ondervinden op heel wat levensdomeinen; denk aan huisvesting, gezondheid, financieel, mobiliteit, … vraagt armoedebestrijding dan ook om een transversale en gecoördineerde samenwerking met alle bevoegde ministers op deze beleidsdomeinen.

Bood het plan een antwoord aan de behoeften op deze verschillende levensdomeinen? Werd het middenveld betrokken bij de opmaak en uitvoering van het plan? Werd er voldoende gecommuniceerd over het plan? Bood het plan voldoende garantie op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen?

Het zijn slechts enkele van de vele vragen waar we tijdens het middagatelier dieper op ingaan. Naast de resultaten uit de evaluatie wordt ook een inkijk gegeven op de aanbevelingen die we in acht moeten nemen bij de opmaak van het volgende actieplan.

Aan alle deelnemers wordt een broodje aangeboden in de zaal Juntos (-2).
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.