Middagatelier : Wie zijn de leefloners ?

05/11/2019 - 12:00 to 14:00

In een actuele context waarin het beleid inzake maatschappelijke integratie zich steeds meer aanpast aan de verschillende levenssituaties van de begunstigden, is het des te belangrijker om, met het oog op een "evidence based policy", op een objectieve manier de profielen van de begunstigden te identificeren.

Voor sommige van onze doelgroepen zoals eenoudergezinnen of studenten werd reeds een specifiek beleid uitgewerkt. Hun identificatie was gebaseerd op de empirische kennis afkomstig van de mensen in het veld. Deze gegevens werden daarna verrijkt met andere statistische data verbonden aan deze groepen. We kunnen ons nu afvragen of deze groepen, objectief gezien, een echte realiteit vormen. Ook dienen we even stil te staan bij de vraag of we ook alle mogelijke kwetsbare groepen hebben opgespoord.

Tijdens het middagatelier presenteren we de resultaten van een Latent Class Analysis (LCA) over alle begunstigden van het leefloon. Deze analyse maakt een uitputtende classificatie mogelijk van alle begunstigden volgens verschillende kenmerken (in termen van leeftijd, geslacht, gezinscategorie, inkomen,.....). Aan de hand hiervan kunnen we de verbanden tussen de verschillende kenmerken van de begunstigden benadrukken. We verkrijgen zo een resem categorieën, elk met zijn eigen kenmerken, die zeer makkelijk en intuïtief te interpreteren zijn. De resultaten zijn interessant voor verder beleid en onderzoek. Enerzijds komen de verkregen categorieën voor sommigen begunstigden overeen met reeds gekende profielen, en anderzijds merken we nieuwe profielen op die tot nu toe onder de radar zijn gebleven.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.