Neen, we blijven niet bij de pakken zitten ...

Zoals we in de vorige nieuwsbrief aanhaalden, wensen de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie de krachten blijven te bundelen, in de vaste overtuiging dat onze respectievelijke netwerken en stakeholders hier de vruchten van kunnen plukken.

De Doppio website blijft daarom het kanaal om gezamenlijk initiatieven te nemen en deze in de kijker te zetten. Daarom is de website ondertussen in een nieuw kleedje gehuld.

We blijven tijdens deze regering van lopende zaken niet bij de pakken zitten en gaan - waar mogelijk - verder met de volgende resultaten van het gezamelijke seminarie van november 2018:

  • de harmonisatie van sociale prestaties en de verbetering van de toegang tot sociale prestaties en hun afgeleide rechten
  • de ontwikkeling van een netwerkorgansiatie samen met de partners
  • de uitbouw van een "innovation lab"

Op basis van deze ambities is het coördinatiecomité het eens geraakt om binnenkort 3 gezamenlijke projecten te lanceren die voor onze beide organisaties prioritair en toonaangevend zijn. Deze zijn:

  • Project 1Inventarisatie van bestaande initiatieven rond de Non-take-up van sociale rechten en bepalen van concrete acties, met als sponsor Alexandre Lesiw
  • Project 2Het ontwikkelen van competenties om te kunnen evolueren naar een netwerkorganisatie, met als sponsor Peter Samyn.
  • Project 3Evaluatie van het handvest van de sociaal verzekerde en voorstelling van aanpassingen, met als sponsor André Gubbels.

De sponsors verfijnen op dit moment samen met de MOB de scope van hun projecten en zullen op basis daarvan onze medewerkers oproepen om deel te nemen aan een (of meerdere) van deze projecten.

De voortgang hiervan alsook andere werkzaamheden zal je kunnen opvolgen op de doppio website en in de nieuwsbrief.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.