Voorstelling van het project over de non-take-up van de sociale rechten !

27/05/2019 - 13:30 to 14:30

Dit fenomeen van het niet-gebruiken door de rechthebbenden van de sociale rechten die toekomen, is een gemeenschappelijk fenomeen in de verschillende stelsels van sociale bescherming. Het bestaan ervan werd reeds onderzocht in verschillende wetenschappelijke studies en bevestigd door waarneembare empirische data. De oorzaken zijn meervoudig: gebrek aan informatie, stigmatisering, complexiteit van regelgeving of procedures, handhavingsfouten, ......

 

Met de start van dit project willen de FOD SZ en de POD MI bijdragen tot de vermindering van dit verschijnsel en zo de toegang tot de rechten verbeteren, rekening houdende met een transversale logica (verschillende regimes, verschillende oorzaken, ...).

 

Concreet zal dit project tot doel hebben een concreet, globaal en transversaal actieplan op op te stellen om aldus een eerste stap te zijn in de strijd tegen de non-take-up. Daarom is een inventarisatie alsook nauwe en regelmatige samenwerking met onze externe partners noodzakelijk.

 

Op 27 mei van 13.30 tot 14.30 uur (Zaal Juntos) zal een presentatie en een vraag-en-antwoordsessie worden gehouden voor diegenen die meer informatie wensen over het project of over het thema in het algemeen.

 

Schrijf je hier in.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.