samen vormen we een sterkere versie van onszelf! Neem deel aan het eerste gemeenschappelijke project !

Begin januari werd besloten dat de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie hun constructieve samenwerking in het kader van het Doppio-project zouden voortzetten. In het licht hiervan was het vanzelfsprekend om onze krachten te bundelen voor projecten die aansluiten bij de prioriteiten van onze beide organisaties. Een eerste gezamenlijk project zal binnenkort van start gaan. Het betreft de problematiek van het niet-gebruiken van sociale rechten door iedereen die er recht op heeft; een fenomeen dat ook wel bekend staat als de non-take-up van sociale rechten.

 

Waaruit bestaat dit project? 

 

Dit fenomeen van het niet-gebruiken door de rechthebbenden van de sociale rechten die toekomen, is een gemeenschappelijk fenomeen in de verschillende stelsels van sociale bescherming. Het bestaan ervan werd reeds onderzocht in verschillende wetenschappelijke studies en bevestigd door waarneembare empirische data. De oorzaken zijn meervoudig: gebrek aan informatie, stigmatisering, complexiteit van regelgeving of procedures, handhavingsfouten, ......

Met de start van dit project willen de FOD SZ en de POD MI bijdragen tot de vermindering van dit verschijnsel en zo de toegang tot de rechten verbeteren, rekening houdende met een transversale logica (verschillende regimes, verschillende oorzaken, ...).

Concreet zal dit project tot doel hebben een concreet, globaal en transversaal actieplan op op te stellen om aldus een eerste stap te zijn in de strijd tegen de non-take-up. Daarom is een inventarisatie alsook nauwe en regelmatige samenwerking met onze externe partners noodzakelijk.

 

Hoe kunt u ons helpen?

Ben je gemotiveerd om je aan te sluiten bij een multidisciplinair team van medewerkers van onze beide organisaties (en dit als projectmanager of als lid van het projectteam)? Wij zijn op zoek naar een verscheidenheid aan profielen en vaardigheden: als je kennis of interesse hebt in of met het thema; kennis van het doelpubliek; of de vaardigheden op het gebied van facilitering, schrijven of projectmanagement, … dan is uw hulp van onschatbare waarde.

Dit zijn parttime functies variërend van 1 dag per week (voor de projectmanager) tot 2 dagen per maand (voor de andere leden van het projectteam).

 

Meer informatie en contact

 

Op 27 mei van 13.30 tot 14.30 uur (Zaal Juntos) zal een presentatie en een vraag-en-antwoordsessie worden gehouden voor diegenen die meer informatie wensen over het project of over het thema in het algemeen. (Schrijf je hier in) U kunt uw vragen ook rechtstreeks sturen naar christine.lathuy@minsoc.fed.be voor de FOD SZ of francois.hansoul@mi-is.be voor de POD MI.

 

Interesse ? 

 

Stuur vóór 11 juni 2019 een e-mail naar christine.lathuy@minsoc.fed.be voor de FOD SZ of francois.hansoul@mi-is.be voor de POD MI.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.