Doppio

Doppio er was eens...

Eind oktober 2017 kondigden onze ministers en toenmalige staatssecretaris aan dat de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid samen een nieuwe organisatie zullen vormen. De FOD Sociale Bescherming was in onze hoofden geboren.

Met Doppio werd de weg naar deze nieuwe FOD voorbereid en afgelegd. We keken samen naar wat we goed doen; wat we nog beter kunnen … Zoals het bij alle lange trektochten het geval is, zullen de trots en voldoening des te groter zijn als de eindbestemming in zicht is.

Doch dienen we rekening te houden met enkele hick-ups en cours de route. De impact van de politieke situatie eind 2018 op het plan om beide organisaties te integreren in een nieuwe FOD Sociale Bescherming in de loop van 2019, is niet meer haalbaar. Samen met de volgende regering zullen we de definitieve knoop moeten doorhakken.

We blijven weliswaar niet stilzitten.

Om de collega’s van de POD MI en de FOD SZ te blijven informeren over de voortgang van deze integratie, de veranderingen en voornamelijk om elkaar nog steeds beter te leren kennen, blijft deze website bestaan. Beide organisaties hebben immers de intentie om de constructieve samenwerking voort te zetten.

Zo willen we inhoudelijk de krachten bundelen, in de vaste overtuiging dat onze respectievelijke netwerken en stakeholders hier de vruchten van kunnen plukken.

De denkoefeningen over en de realisatie van een aantal externe strategische doelstellingen worden gevaloriseerd door middel van het lanceren van gezamenlijke projecten zoals de non-take-up, een betere toegang tot sociale bescherming, uitbreiden van onze netwerken, … De voortgang, de resultaten en andere informatie hierover zal je aldus via deze website kunnen opvolgen.

De Doppio website en de Doppio nieuwsbrief blijven de draaischijf om gezamenlijk initiatieven te nemen en in de kijker te zetten. Zo houden we je hier regelmatig op de hoogte van de projecten en activiteiten die we gezamenlijk plannen.

Ook andere werkzaamheden die we in de toekomst nog zullen ondernemen om deze nieuwe organisatie op poten te zetten, zal je hier kunnen vinden.

Ons veranderingsproject kreeg niet voor niets de naam « Doppio » mee: de Italiaanse naam voor een dubbele Espresso. Symbolisch, want samen vormen we een sterkere versie van onszelf!
Is iets niet duidelijk? Wil je graag meer informatie? Heb je een suggestie? Aarzel zeker niet om ons via deze website te contacteren!
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.