Hoe zal de nieuwe FOD Sociale Bescherming er uit zien ?

De stuurgroep en de coördinatiewerkgroep werken momenteel de grote lijnen uit van de organisatiestructuur van de nieuwe FOD. Van zodra ze hiermee klaar zijn, zal het organogram meer in detail uitgewerkt worden.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.