Zullen we een nieuw e-mailadres krijgen?

Onze emailadressen zullen ook in kader van de nieuwe FOD Sociale Bescherming worden aangepast. Zowel @minsoc.fed.be als @mi-is.be verdwijnen en maken plaats voor een nieuwe domeinnaam. De werkgroepen ICT en Communicatie zullen later dit jaar een voorstel uitwerken.
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.